Survey-onderzoek, Joop van der Pligt en Matthijs Blankers

Over de auteurs

Prof. dr. J. van der Pligt studeerde filosofie en psychologie aan de Universiteit van Utrecht, promoveerde aan de University of London en is hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de vorming en beïnvloeding van attitudes, voorkeuren en gedrag. Ook houdt hij zich bezig met beslissings­processen onder onzekerheid.

 

Dr. Matthijs Blankers is psycholoog en als onderzoeker verbonden aan de geestelijke gezondheidszorg­instelling Arkin, en aan de afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een sterke interesse in de me­tho­do­lo­gische aspecten van longi­tu­di­nale data-analyse en van klinisch-­epidemiologisch onderzoek.

 

Over het boek

Survey-onderzoek speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het leert ons hoe we denken over het regeringsbeleid, over verschillende politieke partijen en hun leiders en over tal van organisaties en instellingen. Survey-onderzoek leert ons ook hoe we onze vrije tijd doorbrengen, wat we vinden van de nieuwe generatie smartphones, de vernieuwde chocoladehagel en de criminaliteitsbestrijding. Dit boek gaat in op de geschiedenis van survey-onderzoek en geeft aanwijzingen hoe survey-onderzoek moet worden uitgevoerd. Hoe kom je van een onderzoeksvraag naar een concreet onderzoek? Hoe benader je respondenten: telefonisch, op de meubelboulevard of via internet? Hoe stel je een steekproef samen? Hoe ontwikkel je zelf een goed meetinstrument? Hoe formuleer je de vragen? Hoe presenteer je de antwoordmogelijkheden? Hoe ga je om met vertrouwelijkheid van de antwoorden die je hebt gekregen? Hoe rapporteer je je onderzoek?

 

Studenten vinden op deze website:

  • extra informatie per hoofdstuk;
  • een selectie van meerkeuzevragen;
  • een negental open vragen.

 

Docenten die het boek voorschrijven krijgen via een aparte inlogcode:

  • de beschikking over extra meerkeuze- en open vragen die ingezet kunnen worden bij tentamens;
  • een uitgebreide PowerPoint-presentatie.